bayrak

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Bayburt temsilcisi Av. İbrahim Ercan Çobanoğlu Röpottajı

Salı, 06 Mart 2012 15:36 Şükrü BULUT Hit: 1982
Yazdır PDF

roportaj1Ahmet Öksüz: Sizce yapılacak olan “Sivil Anayasaya” çalışmalarına Bayburt halkının katılımı ne oranda olur?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Sivil Anayasa çalışmalarına katılım anlamında Türkiye genelinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum.  Bu konuya insanımızın yeterli düzeyde katkı sağlamadığı görülüyor.  Toplumun ve biz  hukukçuların yeni bir Anayasa beklentisi var. Bu yeni anayasayı da mevcut meclisin yapabileceğine inanıyorum. Son seçim verilerine göre, seçime iştirak etmeyen ve meclis dışında kalan siyasi partilerin oy oranı çıkartıldığında TBMM’nin halkımızın yaklaşık %83’ünü temsil ettiği görülüyor.  Bu orana bakıldığında bu meclis yeni anayasayı yapamaz demek gaflettir.  Temsil oranı oldukça yüksektir. Umarım 2012 yılında anayasa çalışmaları tamamlanır ve Bayburt’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları da gerekli katkıyı sağlarlar. Yeni Anayasa’nın kısa, öz ve çerçeve nitelikte olmasını ve toplumun tüm unsurlarını kucaklamasını temenni ediyorum.


Ahmet Öksüz: Gümüşhane – Bayburt Bölge Barosu olarak, oluşturulacak yeni “Sivil Anayasaya” katkılarınızı yeterli buluyor musunuz?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Baro olarak bu hususta çalışmalarımız var. Tabi ki hiçbir katkı yeterli olamaz. Hukukçular olarak daha fazla katkı sağlamamız gerekiyor. Gerekirse Ankara’ya kadar gideriz. Meclis Başkanımız sayın Cemil Çiçek’ten randevu alıp görüşmeyi de düşünüyoruz. Bu anlamda Gümüşhane – Bayburt Bölge Barosunun emsallerinin çok önünde olduğunu düşünüyorum.


Ahmet Öksüz: Adalet Bakanlığı yeni bir uygulama ile adli yargı hâkim ve savcı adaylarını avukatların iştirak ettiği bir sınavla seçmeye başladı. Bu uygulamayla ilgili neler söylemek istersiniz?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Adalet Bakanlığı yeni bir düzenleme ile “Avukatlıktan Hâkimliğe Geçiş Sınavı” uygulaması başlattı. En az 5 yıl süreyle fiilen Avukatlık hizmetinde bulunanların müracaat edebildiği bir sınav bu. Bu uygulamanın Adalet Bakanlığının bugüne kadar ki en önemli ve en faydalı icraatı olduğunu düşünüyorum. Bu yeni sistemin yaygınlaştırılmasını ve hâkim ve savcı adaylarının tamamının belirli süre avukatlık hizmetinde bulunmuş tecrübeli hukukçular arasından seçilmesini umuyorum. Maalesef bizim hukuk sistemimizde hâkim, savcı ya da avukat olabilmek çok zor koşullara tabi tutulmamaktadır. En basit kamu görevlisi alımlarında dahi sınav şartı aranırken, hukuk fakültesini bitirip stajını tamamlayan herkes sınava tabi tutulmaksızın Avukatlık mesleğine başlayabilmektedir.  Avukatlık sınavının vakit geçirilmeksizin yürürlüğe konması elzemdir. Yine hayata ve mesleğe dair hiçbir birikimi olmayan yeni mezun bir genç, tek bir sınav engelini aşarak hâkim olabilmekte, kürsüye çıkmakta ve hüküm tesis edebilmektedir. Pek çok Batı ülkesinde hâkim ve savcı olabilmek için belirli bir süre avukatlık yapmış olma şartı aranmaktadır. Kimi ülkelerde hukuk fakültesine girebilmek için dahi öncelikle bir lisans programından mezun olmanız gereklidir. Bu yeni uygulamanın faydalarını uzun vadede göreceğimizi düşünüyorum.


Ahmet Öksüz: MİT yasasındaki değişiklik hakkında neler söylemek istersiniz?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: MİT yasasındaki değişiklik toplumu ikiye böldü. Çok hassas bir mesele bu. Ayrıntılara vâkıf olmadan yorum yapmak doğru değil diye düşünüyorum. Ancak ben bürokratik oligarşinin güçlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Hukuk herkese dokunabilmelidir. Hukuk devletinin gereği budur. Ancak bunu yaparken de bindiğimiz dalı kesmemeliyiz. Başbakanın MİT görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi yönündeki kararı yüksek mahkemenin yani Danıştay’ın denetimine tabidir.  Yani bu türden bir karar yargı denetimine açıktır. Bu bakımdan  hukuki açıdan endişe edilecek bir durum olmadığını düşünüyorum. 


Ahmet Öksüz: Gündemde olan Trabzon – Erzincan demiryolu projesi hakkında neler söylemek istersiniz? Bölgeye ve Bayburt’a getirisi neler olur?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Demiryolu hattına ve bu projeye Bayburt’un ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bölge halkının böyle bir beklentisi var. Biliyorsunuz Karadeniz Bölgesinde başta Trabzon olmak üzere önemli liman şehirleri var. Bu proje ile yapılan üretimin ve ithal edilen malların Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerine ve Doğu Anadolu’ya daha ucuz maliyetlerle sevkiyatı mümkün olabilecek. Yapılacak demiryolu hattı bölge insanı için alternatif ve daha ucuz yolculuk imkânı doğuracak. Projenin hayata geçip geçmeyeceği ve Bayburt’un bu güzergâh üzerinde olup olmadığı halen tartışmalı. Ama biz, bulunduğumuz konum itibariyle ve sahip olduğumuz coğrafi özellikler göz önüne alındığında bu hattın mutlaka Bayburt üzerinden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yapılan teknik çalışmalar da iddialarımızı destekler mahiyette. Umarım bu beklentimiz gerçekleşir.


Ahmet Öksüz:  Bayburt Barosunun faaliyetlerini anlatır mısınız? İleriye dönük planlarınız varsa bunlar nelerdir?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Şu an itibariyle Bayburt’umuzda serbest olarak 14 meslektaşımız halkımıza hizmet etmeye devam ediyor. Müstakil Baro kurabilmek için ilgili yasa gereği en az 30 avukatın o bölgede görev yapma şartı aranıyor. Bizim sayımız ayrı bir Baro kurmak için yeterli değil. Bu nedenle Bayburt ve Gümüşhane olarak yasanın aradığı asgari sayıya birlikte ulaşabiliyoruz.  2010 yılı Kasım ayında göreve geldiğimizde, evvela baromuzun fiziksel ihtiyaç ve eksikliklerini gidermeyi düşündük. Bunun için ciddi bir kaynağa ihtiyacımız vardı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı sayın Avukat Vedat Ahsen Coşar ile müteaddit defalar görüştük. Kendisine sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Temin edilen ödeneklerle Bayburt, Gümüşhane, Kelkit ve Torul Adliye binalarında bulunan baro odalarımızı yeniledik. Gümüşhane il merkezinde bulunan müstakil baro binasına modern bir konferans salonu ilavesi yapıldı. Bayburt’umuzda, 3 kattan mütevellit, 400 m2 büyüklüğünde ve içerisinde konferans salonu, kütüphane, toplantı odası, lobi ve lokal bölümleri bulunan bu hizmet binasını açtık. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve Bayburt’ta faaliyet gösteren meslektaşlarımızın tamamına yakını bu çalışmalar sırasında bize destek oldular. Yeni hizmet binalarımız ile birlikte meslektaşlarımıza, kamu görevlilerine ve halkımıza daha iyi hizmet etme imkânı yakaladık. Bu kısa süre içerisinde değişen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili olarak meslektaşlarımıza seminer verildi. Bayburt Üniversitesi öğrencilerine sağlık hukuku alanındaki tecrübelerimizi aktardık. Yine Bayburt PTT görevlilerine uygulamada önemli bir yeri olan Tebligat Yasası ile ilgili olarak bir meslektaşımız seminer verdi.   Baro hizmet binamız halkımızın hizmetindedir. Bundan sonraki ilk programımız Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hususunda meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve halkımızı ihtiyaç duyduğu konularda hukuki olarak aydınlatmaktır.  

 

Ahmet Öksüz: Baronun, Bayburt halkıyla ve bürokratlarla ilişkileri nasıl?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Bayburt halkının Baromuzla münasebeti, verilen hizmetin çeşitliliğinin artmasıyla olumlu bir düzeye ulaştı diyebiliriz. Adliye binası dışında ayrı bir baro binasının kurulmuş olması baro mensuplarını ve halkımızı daha da yakınlaştırdı. Adliyeye girmeye çekinen insanımız içerisinde bulunduğumuz baro binamıza rahat bir şekilde girebilmekte, meslektaşlarımızla daha kolay diyalog kurabilmekte ve adli yardım taleplerini iletebilmektedir. Ayrıca bu son dönemde bürokratlarımızla olan münasebetlerimizin de daha sıcak ve samimi bir hal aldığını söyleyebilirim.


Ahmet Öksüz: Bayburt’taki avukatların genel durumu nasıl?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Bayburt’ta serbest olarak çalışan 14 meslektaşımız bulunmakta. Memleketimize ve insanımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Meslektaşlarımızın hepsi birbirinden değerli ve kıymetli insanlar. Ben bir süre İstanbul Barosu bünyesinde de avukatlık yaptım. Orayla karşılaştırdığımda, Bayburt’taki meslektaşlarımızın hemen her konuda ve yeterli düzeyde hukuki bilgi ve birikime sahip olduğunu gördüm.  Bu son derece gurur verici bir durum. Bayburt ekonomik ve sosyal anlamda Türkiye’nin en geri kalmış şehirlerinden biri. Bu durum tabi ki bizleri de olumsuz etkiliyor.  


Ahmet Öksüz: Bayburt’un kentsel yapısı hakkında neler söylemek istersiniz?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Bayburt, Türklerin Anadolu’daki ilk yerleşkelerinden biridir.  Burada Selçuklular, Akkoyunlular ve Osmanlı hanedanlığı hüküm sürmüştür. Bayburt, tarihin her döneminde bir kültür ve ticaret şehri ve konaklama merkezi olmuştur.  Ancak bugün itibariyle göç veren, ekonomik ve sosyal anlamda Türkiye’nin en geri kalmış şehirlerinden biridir. İnsan unsurunu yitiriyoruz.  Bu göçün önüne bir türlü geçilemedi. Bu hususta siyasilerimiz ve bürokratlarımız ellerinden geleni yapıyor.  Şu an Bayburt, üniversite öğrencileriyle, dışarıdan gelen memurlar ile nüfusunu korumaya çalışıyor. Esnafımız ve insanımız sıkıntılı. Umarım her şey daha güzel olur.


Ahmet Öksüz: Bayburt’ta asayiş ne durumda? Ağırlıklı olarak hangi konularda asayiş yoğunluğu oluyor?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Bayburt, suç oranının en düşük olduğu, Türkiye’nin en sakin ve huzurlu illeri arasındadır. Tabi ki şehrimizde de hemen her suça rastlanılabiliyor. Fakat bunlar ciddi boyutlarda değildir. 


Ahmet Öksüz: Gümüşhane – Bayburt Bölge Baro Başkanı Av. İsmail Taştan’ın icraatlarıyla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Av. İsmail Taştan, göreve geldiği günden itibaren hemen her gününü baroya hizmet için geçirmiştir. Maddi ve manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış, hiçbir talebimizi geri çevirmemiştir. Gazeteniz aracılığıyla meslektaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum.  


Ahmet Öksüz: Bayburt Üniversitesi’nin, Bayburt için önemini söyler misiniz?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Bayburt Üniversitesi, tüm Bayburtluların hayaliydi. Bu hayal nihayetinde gerçekleşti. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Şu an üniversitemiz için bir bebek diyebiliriz. Muhakkak büyüyecek, gelişecek ve istediğimiz noktaya gelecektir. Kurucu rektörümüz Prof. Dr. Murat Mollamahmutoğlu ciddi bir çalışma içerisinde. Fakülte sayısı ve öğrenci sayımızın artırılmasını umuyoruz. Üniversite Bayburt için bacasız bir sanayidir. Çok ciddi  beklentilerimiz var, umarım gerçekleşir.

 

Ahmet Öksüz: Gelecek yıllarda Bayburt Üniversitesine Hukuk Fakültesi açılmalı mı? Neler söyleyeceksiniz?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Bu soruya hiçbir Bayburtlu hayır diyemez. Ancak popülist düşünmemek lazım. Ülkenin genel durumu, şehrimizin sosyal ve mali yapısı bugün itibariyle buna çok uygun değil diye düşünüyorum.


Ahmet Öksüz: Bayburt’a özel üniversite açılmalı mı? Düşünceleriniz nelerdir?


İbrahim Ercan Çobanoğlu: Bayburt’a özel üniversite açılmasını yine her Bayburtlu ister. Ancak bunun için birkaç yıla daha ihtiyacımız olduğunu, mevcut devlet üniversitemizin yeterli olgunluğa kavuşmasını müteakip böyle bir çalışmanın yapılabileceğini düşünüyorum. 

 

hergün yeni bir film

googlesocial twitsocial facesocial

Haber Verme Hattı.

0.534.938.17.13 & admin@gundem29.com