bayrak

Yasal Uyarı

Pazar, 13 Kasım 2011 11:40 Şükrü BULUT Hit: 2571
Yazdır PDF

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

GUNDEM29.COM sitemizi ziyaret ederek ve/veya GUNDEM29.COM üyesi olarak, GUNDEM29.COM üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve GUNDEM29.COM web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

GUNDEM29.COM kullanım koşulları GUNDEM29.COM adresinde yer almaktadır. GUNDEM29.COM bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

GUNDEM29.COM web sitesi kullanıcıları, GUNDEM29.COM adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

GUNDEM29.COM hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca GUNDEM29.COM altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

GUNDEM29.COM web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı GUNDEM29.COM'e aittir. GUNDEM29.COM web sitesi kullanıcıları, GUNDEM29.COM web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden GUNDEM29.COM'ün açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

GUNDEM29.COM web sitesi kullanıcıları, GUNDEM29.COM web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde GUNDEM29.COM'ün bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

GUNDEM29.COM web sitesi kullanıcıları, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla GUNDEM29.COM web sitesini kullanamaz.

GUNDEM29.COM web sitesi kullanıcıları ve üyelerinin, GUNDEM29.COM web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

GUNDEM29.COM, GUNDEM29.COM web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. GUNDEM29.COM, GUNDEM29.COM web sitesi kullanıcılarının ve üyelerinin, GUNDEM29.COM web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. GUNDEM29.COM, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, GUNDEM29.COM web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

GUNDEM29.COM web sitesi üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde GUNDEM29.COM'ün söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.GUNDEM29.COM üyelerinin GUNDEM29.COM üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

GUNDEM29.COM'ün her zaman, tek taraflı olarak GUNDEM29.COM web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

GUNDEM29.COM, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak GUNDEM29.COM'e herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

GUNDEM29.COM, GUNDEM29.COM web sitesi kullanıcıları ve üyelerinin, GUNDEM29.COM web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda GUNDEM29.COM, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden GUNDEM29.COM web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde GUNDEM29.COM'ün kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

GUNDEM29.COM web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, GUNDEM29.COM web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

 

hergün yeni bir film

googlesocial twitsocial facesocial

Haber Verme Hattı.

0.534.938.17.13 & admin@gundem29.com